Történelmi háttér

 

A játék a forradalom első hét napján halad végig. A forradalmároknak a fontosabb eseményeket kell megoldania Budapest utcáin, illetve harcolniuk kell

 

a Szovjet Hadsereg tankjaival és az Államvédelmi Hatóság egységeivel. A forradalmárok nyerik a játékot abban az esetben, ha mindannyian túlélik és maximum 4 esemény marad megoldatlan a hét végére. A Bajtárs és a Szembenálló játékmódban akkor is győzedelmeskednek, ha sikeresen kiűzik az ellenséges erőket a városból, ám veszítenek, ha moráljuk túlságosan lecsökken.

 

Ha a forradalmárok győznek, a szovjet haderő fegyverszünetet köt október 30-án, és elhagyja az országot – ahogy tették is ezt a valóságban majd’ egy hétig. Ám ha egy vezető elesik, a forradalmárok harci szelleme alábbhagy, vagy a város romokban hever mire a harcok elülnek, a történelem egy sötét fordulatot vesz. A rendszer kioltja a szabadság eme gyertyalángját, még mielőtt elég erősen fénylene ahhoz, hogy ezt a világon is észrevegyék.

 

A pesti srácok

A játék főszereplői a Pesti Srácok, akik félelmet és megalkuvást nem ismerve szem-beszálltak egy kíméletlen elnyomó rend-szerrel, és a világ egyik legerősebb birodalmával. Sokan elestek, vagy a megtorlás áldozataivá váltak, de emléküket megőrizték a hazaszerető emberek, és soha nem lesznek elfelejtve.

 

Szalagcímek

Sz#1: Lakossági támogatás érkezik

A legelső napoktól kezdve a budapesti és vidéki lakosok egyaránt segítettek a harcolóknak. Elsősorban a termelőszövetkezeteknek köszönhetően naponta tonnaszámra érkezett az élelmiszer a fővárosba.

Funkciója a játékban:

Megváltoztatja az Sz#28-as kártya hatását. Megjegyzés: 2 db „Lakossági támogatás érkezik” szalagcím kártya található a játékban.

fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

Sz#2: Sinkovits Imre elszavalja a Nemzeti dalt

Az október 23-i események már a kezdetektől erős szimbolikus töltettel bírtak. Az egyetemi hallgatók a pesti oldalon lévő Petőfi-szobortól a budain található Bem-szoborig vonultak. Mindkét helyszínen, a több tízezres tömeg előtt Sinkovits Imre szavalja el a Nemzeti Dalt. A Bem-szobornál láthatóak az első „lyukas” zászlók, s azok a transzparensek is, amelyeken a lengyel reformfolyamatot üdvözlik.

Funkciója a játékban:

Ha nincs passzív felkelő a Bem-szobornál,
a Kossuth térnél, vagy a Sztálin térnél, semmi sem történik.

fotó: Europeana

 

Sz#3: Veres Péter felolvassa a Magyar Írók Szövetségének kiáltványát

Veres Péter, a Nemzeti Parasztpárt tagja, honvédelmi miniszter volt 1947-48 között. Népi íróként fokozott figyelmet fordított a magyar vidék ügyeire, ami
az egyik legnépszerűbb politikussá tette. Három sikertelen merényletet hajtott végre az ÁVH ellene. A Magyar Írók Szövetsége elnökeként ő olvasta fel a Szövetség kiáltványát a Bem téren, Nagy Imre kormányba való visszatérését követelve.

Funkciója a játékban:

Minden játékos eldöntheti, hogy a helyén
marad-e. A forradalmár tankok is aktív felkelőknek számítanak.

fotó: FORTEPAN / Berkó Pál

Sz#4: A hatóságok tüzet nyitnak a tüntetőkre

A magyar karhatalmi erők (ÁVH, rendőrség, honvédség), illetve a szovjet hadsereg csapatai a forradalom alatt többször nyitottak tüzet tüntetőkre - elsőként október 22-én Debrecenben, később az ország teljes területén.
Az okok különbözőek voltak: a tömeg szándékainak félreértésétől egészen a véres bosszúig.

Funkciója a játékban:

A kártya hatása akkor is életbe lép, ha barikád lapka van a választott helyszínen.

fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

Sz#5: Gerő Ernő katonai segítséget kér Hruscsovtól

Gerő, a volt szovjet titkosszolgálati tiszt az egyik leggyűlöltebb pártvezető az 1956-ban még hatalmon lévők közül. A párt első titkáraként október 23-án kéri a szovjet beavatkozást. Este rádióbeszédet mond, melyben ellenforra-dalomnak minősíti az eseményeket, sovinisztának, antiszemitának, reakciósnak és népgyűlölőnek nevezi a tüntetőket. Ez is kiváltó oka volt
a Rádió ostromának.

Funkciója a játékban:

Ha van egy barikád lapka a választott helyszínen, a szovjet tankok akkor is lőnek. megváltoztatja az Sz#29 és Sz#30-as kártya hatását.

fotó: FORTEPAN /
Rádió és televízió újság

Sz#6: Apró Antal elrendeli a „fasiszta csőcselék” letartóztatását

A keményvonalas Apró Antalt az MDP KV (Központi Vezetőség) Katonai Bizottságának tagjává választották október 23-án. Egy belső pártdokumentumban „fasiszta csőcseléknek” nevezte a tüntetése-ken  résztvevőket. Apró Antal elrendeli a „fasiszta csőcselék” letartóztatását

fotó: FORTEPAN / Magyar rendőr

Sz#7: Nagy Imre miniszterelnök lett

Nagy szintén a Szovjetunióban kiképzett kommunista, 1953-55 között miniszterelnök, aki (paraszti származása, népies beszédstílusa és hivatali idején hozott intézkedései miatt) a társadalom támogatását élvezte a többi moszkovitával szemben, ezért követelték a visszatérését a miniszterelnöki posztra. Október 23-án elutasítja a részvételt a diákság tüntetésén, ám este már az Országházból be-szél a tüntetőkhöz. 24-én hajnalban miniszterelnökké nevezik ki.

Funkciója a játékban:

Ha minden forradalmár játékos kezében 9 vagy 10 kártya van, semmi sem történik.

fotó: FORTEPAN / Jánosi Katalin

Sz#8: Szimpátiatüntetések Lengyelországban

Az első szimpátiatüntetésre október 24-én Varsóban került sor, amelyet december közepéig számos városban követett hasonló. Egy érdekes példa: 1956 decemberében a felbőszült tömeg betört a szczecini szovjet főkonzulátus épületébe, amelynek berendezését összetörte. A főkonzul a borospincében rejtőzött el, pár nap múlva, élve (persze nem józanul) került elő.

Funkciója a játékban:

Ha a sérült játékos nem tud kártyát húzni, akkor is 3 PP-t ér a szalagcím kártya. megváltoztatja
az Sz#21 és Sz#35-ös kártya hatását.

fotó: Europeana

Sz#9: Zsukov elrendeli a szovjet csapatok bevonulását

Hruscsov utasítására Georgij Zsukov, a szovjet hadügyminiszter elrendelte
a Székesfehérváron állomásozó szovjet harckocsik és egyéb egységek bevonulását a fővárosba, parancsba adva a kulcs-fontosságú stratégiai pontok elfoglalását (főbb kormányzati épületek, laktanyák, közlekedési csomópontok, stb.).

Funkciója a játékban:

Megváltoztatja az Sz#16 és Sz#26-os kártya hatását.

fotó: FORTEPAN / Kurutz Márton

Sz#10: Szimpátiatüntetések Lengyelországban

Több százezer ember várakozott hosszú órákon át az Országház előtt, Nagy Imre beszédére várva. A tömeg egyre türelmetlenebbé vált, amikor lekapcsolták a fényeket a téren (a pártlap jól égett, ez szolgáltatott világosságot). Nagy Imre előre megírt beszédét az „Elvtársak!” szóval indította, nagy csalódottságot és tiltakozást kiváltva a tömegből: „Nem vagyunk mi elvtársak!” kiabálták.

Funkciója a játékban:

Megváltoztatja az Sz#12 és Sz#17-es kártya hatását.

fotó: MTI

Sz#11: A tömeg propagandakönyveket éget

Az embereknek már csömörük volt a szovjet propaganda tartalmából és erőszakosságából, Sztálin és Lenin, illetve a pártvezetők könyveit, újságokat, kommunista iratokat égettek Budapest különböző pontjain
(pl. Váci utca, Kossuth Lajos utca).

Funkciója a játékban:

Ha a támogatás a -on van, semmi sem történik.

fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

Sz#12: Kijárási tilalom

A frissen kinevezett Nagy Imre első intézkedései közé tartozott, hogy október 24-én kijárási tilalmat rendelt el és betiltotta a gyülekezési jogot, eredménytelenül törekedve arra, hogy vissza-szerezze az irányítást az utcákon történő események fölött.

fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

Sz#13: Romániában cenzúrázzák a magyar híreket

A Magyar Rádió adásait Erdélyben is lehetett fogni, a magyar események hírére az egyetemisták megmozdulásokat szerveztek. A Romániai Munkáspárt Központi Bizottsága cenzúrázta a híreket, attól tartva, hogy a budapesti események megismétlődnek az országban. A diák megmozdulásokat a nagyobb egyetemi központokban (Temesvár, Kolozsvár) a szovjet csapatok hamar elfojtották. A Ceauşescu-rezsim mindig talált okot magyarellenes fellépéseire.

fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

Sz#14: Kísérlet a munkásőrség felállítására

A fegyveres védelem megszervezése céljából két fővárosi kerület pártbizottsága összegyűjtötte az összes megbízható kommunista tartalékos tiszt nevét a honvédségtől. Az esemény kísérlet volt arra, hogy a kommunisták saját védelmükön kívül hatalmukat és befolyásukat megőrizzék. A munkásmilíciák felállítása ténylege-sen csak október 29-én kezdődött el.

Funkciója a játékban:

Az esemény készletben található események nem számítanak táblán lévőnek.

fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

Sz#15: Véres-zászlós tüntetés a vérengzés ellen

Október 25-én az Országház előtt több ezer fegyvertelen civilre tüzet nyitottak a környező háztetőkről ÁVH-s egységek, amihez a téren összegyűlt szovjet tankok is csatlakoztak. A borzalmas vérfürdőre válaszul a lakosság tüntetést szervezett ugyanaznap délután, s véres zászlót vitt keresztül a városon.

Funkciója a játékban:

A forradalmár tankok is aktív felkelőknek számítanak.

fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

Sz#16: Szovjet tankok sorakoztak fel az Országháznál

A szovjet hadsereg fő feladata az ÁVH segítségével a párt- és a kormányzati épületek védelme volt a forradalmárokkal szemben. A honvédség ezzel szemben Budapest-szerte elsősorban a laktanyákat, fontos középületeket védte, igyekezve elkerülni az összecsapásokat a lakossággal.

Funkciója a játékban:

Az erősítési helyszínek: Csepel, Széna tér,
MDP-székház.

fotó: ABTL

Sz#17: Együttérző szovjetek

A forradalom kezdetekor a budapesti lakosság elsősorban olyan szovjet egységekkel találkozott, akik már hosszabb ideje óta állomásoztak Magyarországon. Ezek a katonák nem voltak ellenségesek a magyar lakossággal - erre példa, hogy az Astoria közelében október 25-én budapesti lakosok másztak fel egy szovjet tankra, és magyar zászlót tűztek ki rá. Sőt, akadt példa a szovjet katonák átállására is a forradalmárok oldalára.

fotó: MTI

Sz#18: Szovjet csapatok visszafoglalták a Rádiót

Október 25-ére virradóra a szovjet haderő visszafoglalta a teljesen rommá lőtt Rádiót a forradalmároktól. A pusztítás miatt a műsorszórás az Országházban lévő stúdióba költözött át.

Funkciója a játékban:

A szovjet tankok akkor is lőnek, ha barikád lapka található a Magyar Rádiónál.

fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

Sz#19: Több szovjet tank az ÁVH-ra támadt

A forradalom első napjaiban a szovjet csapatokat gyakran köze-lítették meg helyi lakosok mindenféle támadó szándék nélkül, bé-késen. Ezekkel a katonákkal többször együttműködés is kialakult, sőt többen a felkelő magyarok mellé álltak. Azonban ezeket a csapatokat, akik évekig állomásoztak az országban, november 4-én leváltották olyanokra, amelyeket Romániából és a Szovjetunióból vezényeltek ide.

Funkciója a játékban:

Ha több szovjet tank van egy helyszínen,
akkor is csak egy katonát kell onnan levenni.

fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

Sz#20: Maléter Pál kiutasítja a felkelőket a Kilián laktanyából

Az Üllői úti Kilián laktanya friss parancsnoka, Maléter Pál ezre-des október 26-án tűzharcba keveredett és kitiltotta a forradal-márokat és más civileket a laktanyából. Ez pár napig fegyveres összecsapásokhoz vezetett a honvédség és a Corvin köz forradal-márjai között.

Funkciója a játékban:

Az aktív felkelőket akkor is le kell venni, ha barikád lapka található a Corvin köznél. A passzív felkelő, forradalmár tank vagy barikád lapka a Corvin közön marad.

fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

fel

© 2018 Brandsolution Kft. - Minden jog fentartva!

A weboldal az 1956-os Emlékbizottság kiírásában,
a “MANSFELD PÉTER” PÁLYÁZAT keretében valósult meg.